Zemina NAD Kunčice s.r.o.

Ekologická zátěž je považována jako závažná kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti.

NAD Končice s.r.o.
Prokopova 372, Žiželice nad Cidlinou, Česká Republika
zemina-ornice-nad.cz, e-mail: zemina@nadkoncice.cz, telefon: 725 807 312