Zemina NAD Kunčice s.r.o.

Sanace lze definovat jako přijetí opatření k nápravě škod způsobených lidskou činností na krajině nebo majetku.[1] Sanace je samotné odstranění příčin a následků způsobených škod. Nápravná opatření učiněná v krajině jsou revitalizace a rekultivace.

NAD ZEMINA s.r.o.
Prokopova 372, Žiželice nad Cidlinou, Česká Republika
zemina-ornice-nad.cz, e-mail: zemina@nadkoncice.cz, telefon: 725 807 312