Zemina NAD Kunčice s.r.o.

Složení hlíny

Hlína obsahuje všechny tři složky rozlišované při popisu sedimentárních hornin:

    * písek – nezpevněný sediment o velikosti zrna mezi 0,05 – 2 mm
    * prach – nezpevněný sediment o velikosti zrn mezi 0,004(2) – 0,05 mm (používá se také termín silt)
    * jíl – zrna velikosti pod 0,004 mm

Podle převahy některé z těchto složek rozlišujeme hlíny písčité, prachovité a jílovité.

NAD ZEMINA s.r.o.
Prokopova 372, Žiželice nad Cidlinou, Česká Republika
zemina-ornice-nad.cz, e-mail: zemina@nadkoncice.cz, telefon: 725 807 312