Zemina NAD Kunčice s.r.o.

Substrát  vyjadřuje podklad nebo základ jednoty a homogennosti, ale jako takové má více různých významů:

* Substrát (biologie) – prostředí, materiál, kterém organizmus žije
  Zahradnický substrát – zahradnická hlína, zahradní zemina
  Půdotvorný substrát – v pedologii půdotvorná hornina
 

NAD ZEMINA s.r.o.
Prokopova 372, Žiželice nad Cidlinou, Česká Republika
zemina-ornice-nad.cz, e-mail: zemina@nadkoncice.cz, telefon: 725 807 312