Zemina NAD Kunčice s.r.o.

Úrodnost je vlastnost půdy nebo daného území, která umožňuje růst velkého množství rostlin. Jedná se o schopnost půdy zajistit rostlinám po celou dobu jejich života dostatečné množství živin a vláhy. Tento termín se používá především v zemědělství a zahradnictví.

Úrodná půda

Úrodnost půdy zlepšují zejména tyto ukazatele:

* Dostatečné množství živin, zejména dusíku, fosforu a draslíku.
* Obsah stopových prvků, jako je bór, chlór, kobalt, měď, železo, mangan, hořčík, síra, molybden, zinek a další.
* Dostatek humusu, který zlepšuje strukturu půdy a schopnost zadržet vláhu.
* pH v rozmezí 6,0 do 6,8
* Dobrá struktura půdy - provzdušnění
* Půdní mikroorganismy, které podporují růst rostlin (například symbiotičtí vazači dusíku)
 

NAD Končice s.r.o.
Prokopova 372, Žiželice nad Cidlinou, Česká Republika
zemina-ornice-nad.cz, e-mail: zemina@nadkoncice.cz, telefon: 725 807 312