Revitalizace

Revitalizace znamená obnovení a oživení.

  • Revitalizace odvodněných ploch - tůně, mokřady, rašeliniště.
  • Revitalizace krajiny – rekultivace, celková obnova a oživení krajiny poškozené lidskou činností (například dolováním) ve všech jejich funkcích.
  • Revitalizace zeleně – omlazení, případně nová výsadba stromů v parcích, omezení asfaltových a betonových ploch a podobně.
  • Revitalizace vodních toků a rybníků – odbahnění, snaha omezit umělé zásahy a obnovit funkce celých ekosystémů. 
  • Revitalizace starých staveb – asanace, modernizace, zateplení. Typické programy revitalizace ve městech se týkají například opuštěných továrních a skladových budov, které se po stavební úpravě mění na obytné budovy, případně galerie a podobně.
Vytisknout
NAHORU